Upravit stránku

Dlouhodobé projekty

RRA PK realizuje dlouhodobé projekty. Jedná se například o projekty:

Smart akcelerátor+ / Pardubický kraj inovativní

Projekt Smart akcelerátor+ / Pardubický kraj inovativní (výzva č. 02_22_009 SMART AKCELERÁTOR+ I) má za cíl naplňovat výzkumnou a inovační strategii kraje (RIS3 strategie) a budovat regionální inovační ekosystém. Projekt se obsahově věnuje průřezovým tématům (kyberbezpečnost, digitalizace, Průmysl 4.0, cirkulární ekonomika) a tématům vertikálním, které vycházejí z domén specializace krajské přílohy RIS3 strategie. Cílem je podpora zavádění chytrých řešení a inovací v regionu.   

Období realizace projektu: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2026

Projektovou žádost předložil Pardubický kraj. Projekt je realizován ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje (RRA PK).
Projekt Smart akcelerátor+ / Pardubický kraj inovativní (SA+) je reakcí na problémy Pardubického kraje, které jsou vymezené v krajské RIS3 strategii.

Projekt SA+ navazuje na dva předchozí projekty (Smart akcelerátor Pardubického kraje I a II). V řadě aktivit, které vznikly v průběhu předešlých projektů, SA+ pokračuje. Naplňování RIS3 strategie je tedy realizováno pomocí stávajících nástrojů (Zlatanova výzva, startovací a kreativní vouchery, web paradnikaj.cz jako komunikační platforma) a nástrojů nových (twinning, pilotní ověření). V činnosti také pokračují Krajské inovační platformy (KIP) a Krajská rada pro inovace Pardubického kraje (KRPI).

 

„Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky v Pardubickém kraji a jeho podprojektů“

Cílem projektu je vytvoření funkčního a efektivního systému odděleného sběru využitelných složek komunálních a obalových odpadů. Projekt probíhá na celém území Pardubického kraje a je financován AOS EKO-KOM a.s., Pardubickým krajem, od roku 2011 kolektivní systémy ASEKOL a.s. a ELEKTROWIN a.s. RRA PK zajišťuje koordinaci projektu a samotnou realizaci jednotlivých dílčích činností.

 

„Regionální odpadové centrum Pardubického kraje“ (ROC)

RRA PK zajišťuje provoz ROC, které jako poradenské centrum poskytuje informace z oblasti odpadového hospodářství obcím, právnickým i fyzickým osobám z Pardubického kraje.

Jedním z hlavních úkolů ROC je poskytovat odborné poradenství a konzultace při tvorbě Plánů odpadového hospodářství původců. ROC realizuje krajské projekty zaměřené na podporu třídění odpadů z obalů a zpětného odběru elektrických a elektronických zařízení. Hlavním cílem těchto projektů je rozšíření separace a recyklace obalů a zvýšení výtěžnosti vysloužilého elektrozařízení na území Pardubického kraje. Záměrem projektů je také pomoci obcím v Pardubickém kraji zhustit sběrovou síť nádob na tříděný odpad, tedy dovybavit obce kontejnery pro sběr jednotlivých komodit tak, aby byly snadno dostupné občanům, dále dovybavit sběrné dvory a rozšířit sběrná místa o nádoby na drobné elektro. ROC spravuje webové stránky www.ekontejnery.cz

Regionální odpadové centrum Pardubického kraje provozuje webové stránky www.odpadypk.cz  

 

Databáze projektových záměrů Pardubického kraje

Databáze projektových záměrů je umístěna na https://paradnikraj.cz/regionalni-rozvoj/informacni-system-projektovych-zameru/.

 

Brownfieldy – nevyužívané nemovitosti

Agentura CzechInvest provozuje národní databázi brownfields a greenfields. Pardubický kraj a agentura CzechInvest podepsali Memorandum o spolupráci, které se týká mapování a provozu databáze nevyužívaných nemovitostí na území Pardubického kraje. RRA PK byla Pardubickým krajem pověřena k provedení vyhledávací studie, vytvoření a provozování databáze. Cílem je zmapování úplně nebo částečně nevyužívaných nemovitostí a rozvojových průmyslových ploch na území Pardubického kraje. Část databáze bude propojena s Národní databází brownfieldů (www.brownfieldy.cz), kterou na celorepublikové úrovni spravuje agentura CzechInvest. Databáze vytvoří přehlednou nabídku nemovitostí potenciálním domácím i zahraničním investorům, ale s propojením s Národní databází brownfieldů tak naplní i jednu ze základních podmínek programu Nemovitosti OPPIK. Databázi naleznete na www.brownfieldy-pk.cz

 

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti