Upravit stránku

Oznámení v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“) a zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů lze podat:

a) ústně v budově B Krajského úřadu Pardubického kraje, nám. Republiky 12, 5. patro Věž. O podaném oznámení bude sepsán písemný záznam, případně bude se souhlasem oznamovatele pořízen zvukový záznam oznámení,
b) písemně na adresu Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje, náměstí Republiky 12, 530 21 Pardubice s označením obálky „NEOTVÍRAT - pouze do rukou příslušné osoby“,
c) telefonicky na telefonním čísle +420 466 053 920. Telefonický hovor bude se souhlasem oznamovatele nahráván,
d) elektronicky na e-mailové adrese whistleblowing@rrapk.cz.

Osoba příslušná v rámci Vnitřního oznamovacího systému Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje je Lucie Staňková.

Oznamovatelem ve smyslu zákona o ochraně oznamovatelů je fyzická osoba, která se v souvislosti s prací pro Regionální rozvojovou agenturu Pardubického kraje nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání, které:

a) má znaky trestného činu,
b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
c) porušuje tento zákon, nebo
d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti vyjmenované zákonem


Anonymní oznámení budou řešena mimo režim zákona.

 

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti