Upravit stránku

Strategické plánování a rozvojové koncepce

Pardubický kraj, dobrovolné svazky obcí/mikroregiony, města a obce Pardubického kraje patří k tradičním partnerům a klientům RRA PK. V oblasti zpracování strategického plánování a rozvojových koncepcí nabízí Agentura své zkušenosti se zpracováním rozvojových strategií, které v sobě zahrnují analýzy směrů rozvoje v jednotlivých oblastech veřejného a hospodářského života, návrhy opatření a priorit, a také návrhy kroků, jak postupovat k jejich naplnění.

Znalost regionálních rozvojových dokumentů na odborné úrovni (zejména „Programu rozvoje kraje“, inovační strategie, krajských oborových koncepcí, územně plánovací dokumentace), dlouhodobé působení v kraji v regionální oblasti a spolupráce při zpracovávání těchto dokumentů je zárukou, že naše Agentura při zpracování rozvojových a strategických dokumentů na městské, obecní či mikroregionální úrovni zohlední regionální rozvojovou politiku do rozvojové politiky na místních úrovních. Na druhou stranu znalost a zkušenosti při zpracování lokálních rozvojových dokumentů nám napomáhají při zpracování dokumentace na krajské úrovni.

Plánování rozvoje kraje, svazků obcí/mikroregionů, měst či obcí Pardubického kraje patří ke klíčovým faktorům pro komplexní a vyvážený rozvoj území. Podpora zavádění mezinárodně uznávaných metod plánování je základním pilířem pro vytváření společenské shody nad budoucím směřováním regionu. Prostřednictvím tvorby a následným uplatňováním kvalitních strategických koncepcí, územních plánů a dalších dokumentů pro střednědobé a dlouhodobé plánování na všech výše zmíněných úrovních lze propojit ekonomicko-sociální růst i s ohledem na zachování kvality životního prostředí.

RRA PK nabízí zpracování těchto typových dokumentů:

 • strategické plány měst, obcí a dobrovolných svazků obcí/ mikroregionů
 • integrované plány rozvoje měst
 • integrované strategie rozvoje místních akčních skupin
 • krajské nebo městské oborové koncepce (cestovní ruch, doprava, kultura, sociální služby)
 • program rozvoje kraje
 • regionální inovační strategie kraje
 • socio-ekonomické analýzy, studie, koncepce
 • analýzy silných a slabých stránek (SWOT)
 • analýza připravenosti projektů k podání žádosti o dotaci

Výběr z konkrétních strategických dokumentů:

 • Startovací bydlení pro mladé (Pardubice)
 • Strategie rozvoje Euroregionu Glacensis
 • Program rozvoje města Hlinsko
 • Plán rozvoje obce Morašice
 • Plán rozvoje obce Orel

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti