Upravit stránku

REWARD

Projekt REWARD (Retaining and attracting knowledge workers and skills for regional development) je spolufinancovaný z prostředků Evropské unie v rámci Programu Interreg Europe a RRA PK je jedním z jeho partnerů. Projekt cílí na zlepšení regionálních politik a programů, které pomáhají udržet a přilákat znalostní pracovníky pro rozvoj regionů.

Aktivity projektu byly zahájeny v květnu 2024 portugalském region Médio Tejo ve městě Tomar.  Vedoucím partnerem projektu je Savonlinna Development Services Ltd. Realizační fáze projektu pak je od 1.4.2024 do 30.6.2028.

V moderní ekonomice jsou znalosti, informace a dovednosti klíčové pro růst a podnikání. Práce vyžaduje stále větší kvalifikaci a znalostní pracovníci jsou ti, kdo přinášejí hodnotu díky svým specifickým schopnostem. Mnohé regiony se potýkají s nedostatkem těchto schopných lidí, což je zvláště významné pro regiony v průmyslové transformaci, na okraji EU nebo poblíž velkých měst. Projekt se zaměřuje na otázku udržení a přilákání znalostních pracovníků.

Vzhledem ke globálním trendům a technologickému pokroku je důležité, aby tvůrci politik lépe chápali odliv mozků a přijímali opatření na podporu komunit. To může zahrnovat politiky zaměřené na rozvoj dovedností, podporu průmyslové transformace a podnikání. Projekt REWARD spojuje celkem 9 partnerů z 2 přechodových regionů (FI, IE) a 6 méně rozvinutých regionů (HR, PT, IT, SK, PL, CZ) s cílem hledat řešení pro tyto problémy.

Partneři projektu:
1.    Savonlinna Development Services – vedoucí partner (Finsko)
2.    South Savo Regional Council (Finsko)
3.    Institute for Tourism – Advisory partner (Chorvatsko)  
4.    Inter-Municipal Community of Médio Tejo (Portugalsko)
5.    Autonomous Region of Sardinia (Itálie)
6.    Western Development Commission (Irsko)
7.    Trnavský samosprávny kraj (Slovensko)
8.    Marshal's Office of the Mazovian Voivodeship (Polsko)
9.    The Regional Development Agency of the Pardubice Region (Česko)

Projekt REWARD má za cíl vylepšit regionální politiky a programy, které pomáhají udržet a přilákat znalostní pracovníky pro rozvoj regionů. Bude identifikovat, analyzovat, šířit a předávat osvědčené postupy mezi aktéry regionální politiky ve 4 klíčových oblastech. Konkrétně se zaměří na:

1.    Zlepšení spolupráce mezi univerzitami a průmyslem, aby se podařilo zajistit setrvání na pracovních místech v regionu.
2.    Podporu podnikání a posílení podnikatelského prostředí pro vytváření nových pracovních míst.
3.    Zlepšení intervencí, které zvyšují kvalitu života a přitahují lidi do regionu.
4.    Přizpůsobení se novým formám práce, jako jsou digitální nomádi nebo práce na dálku.

Společné téma:
V regionech s inovačním potenciálem je častým problémem nedostatek vysoce kvalifikovaných pracovníků. To je zvlášť významné pro regiony procházející průmyslovou transformací, ty na okraji EU, nebo v blízkosti velkých měst. V regionech s inovačním potenciálem je častým problémem nedostatek vysoce kvalifikovaných pracovníků. To je zvlášť významné pro regiony procházející průmyslovou transformací, ty na okraji EU, nebo v blízkosti velkých měst.

Projekt REWARD aktivně přispívá k politice soudržnosti EU tím, že podporuje hospodářský růst, tvorbu pracovních míst a udržitelný rozvoj, a zároveň snižuje rozdíly v regionálním rozvoji.

Projekt REWARD je z 80 % spolufinancován z prostředků Evropské unie, v rámci Programu Interreg Europe. Celkové náklady projektu za celé konsorcium jsou 2 197 465,- EUR.

Bližší informace o projektu Vám poskytne: Klára Štefančová, tel: 466 053 913, e-mail: klara.stefancova@rrapk.cz, Jan Gregor, tel: 466 053 912, e-mail: jan.gregor@rrapk.cz, Barbora Žáková, tel 466 053 912, e-mail barbora.zakova@rrapk.cz .

 

GH2M

GH2M - Urychlení zavádění ekologické vodíkové mobility v regionech EU

Projekt GH2M (Accelerating the deployment of green hydrogen mobility in EU regions) je spolufinancovaný z prostředků Evropské unie v rámci Programu Interreg Europe a RRA PK je jedním z jeho partnerů. Projekt cílí na zlepšení regionálních politik a programů, které pomáhají zlepšit rozvoj vodíkové infrastruktury v regionech.

Aktivity projektu byly zahájeny v květnu 2024 v bulharském městě Stara Zagora. Vedoucím partnerem je Stara Zagora Regional Economic Development Agency. Realizační fáze pak je od 1.4.2024 do 30.6.2028.

Odvětví dopravy je zodpovědné za přibližně 25 % celkových emisí CO2 v EU-27 a má významné negativní vnější vlivy, jako je znečištění ovzduší a hluk. Dosažení cíle klimatické neutrality EU do roku 2050 vyžaduje dekarbonizaci tohoto odvětví prostřednictvím mnohostranného přístupu, neboť žádná jednotlivá technologie v současnosti nemůže poskytnout úplnou alternativu k fosilním palivům.

Zelený vodík (H2) se ukázal jako životaschopná možnost dekarbonizace těžké elektrifikovatelné dopravy. Aby regiony EU využily tuto příležitost k zelenému růstu, musí urychleně řešit nedostatky v politice a rozdíly v regionálním rozvoji, které se již objevily mezi vyspělými a zaostávajícími územími EU.

GH2M umožní zúčastněným regionům podpořit a urychlit začlenění zeleného vodíku do jejich plánování udržitelné mobility a infrastruktury, podpořit dekarbonizaci obtížně elektrifikovatelných oblastí odvětví dopravy a zdůraznit bezuhlíkové synergie mezi městskými a jinými typy (např. těžká logistika, železnice) aplikací mobility pro koncové uživatele. Za tímto účelem GH2M sdružuje 8 partnerů z 8 regionů EU, které se v současné době nacházejí v různých fázích zavádění řešení mobility založených na H2.

Partneři projektu:
1.    Stara Zagora Regional Economic Developmnet Agency – vedoucí partner (Bulharsko)
2.    Region of Peloponnese (Řecko)
3.    Province of Drenthe (Holandsko)
4.    Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (Česko)
5.    Western development Commission (Irsko)
6.    Košický samosprávný kraj (Slovensko)
7.    Barcelona Metropolitan Area (Španělsko)
8.    City of Stockholm (Švédsko)

Cíl projektu:
Prostřednictvím sdílení praktických zkušeností a transferu praxí v rámci jednotlivých politik regionů zlepší partneři GH2M provádění svých územních politik, a to budováním kapacit a výměnou znalostí v mnoha oblastech, jako je:

-Urychlit zavádění vozidel s H2 v městské a těžké nákladní dopravě (motorová/pozemní vozidla, jako jsou autobusy a nákladní automobily) a v nově vznikajících možnostech konečného využití vodíku (např. železnice, námořní doprava),

-plánovat efektivní zavádění infrastruktury pro doplňování H2 jako paliva a budování synergií mezi různými koncovými užitími v souladu s plánováním udržitelné mobility,

-zajistit, aby aplikace vodíkové mobility byly integrovány zároveň se sítí výroby a distribuce zeleného vodíku a výroby energie z obnovitelných zdrojů.

Projekt GH2M je z 80 % spolufinancován z prostředků Evropské unie, v rámci Programu Interreg Europe. Celkové náklady projektu za celé konsorcium jsou 1 715 776,- EUR.

Bližší informace o projektu Vám poskytne: Klára Štefančová, tel: 466 053 913, e-mail: klara.stefancova@rrapk.cz, Josef Drázský, tel: 466 053 913, e-mail: josef.drazsky@rrapk.cz, Jana Hoffmanová, tel 466 053 913, email jana.hoffmanova@rrapk.cz.  

 

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti