Upravit stránku

Projektová činnost

RRA PK má rozsáhlé zkušenosti s přípravou, realizací a řízením projektů z veřejného, podnikatelského i neziskového sektoru. Pro naše partnery a klienty zajišťujeme přípravu investičních a neinvestičních projektů. Jsme schopni vstoupit do jakékoliv fáze projektového cyklu, a to od samotného počátku projektu až po jeho úspěšnou realizaci (včetně nabídky kompletních služeb zahrnujících poradenskou a konzultační činnost). Naše úloha spočívá také v koordinaci projektových aktivit a v dohledu nad dodržováním podmínek jednotlivých dotačních titulů.

V rámci naplňování regionálních a lokálních rozvojových programů pomáháme realizovat investiční projekty z oblasti infrastruktury, cestovního ruchu, občanské vybavenosti či životního prostředí, v případě neinvestičních projektů se jedná zejména o oblast rozvoje lidských zdrojů, komunitních aktivit, cestovního ruchu, apod.

Našimi nejčastějšími klienty jsou Pardubický kraj, města, obce a jimi zřizované organizace, a podnikatelé. Věnujeme se jak menším projektům, tak i rozsáhlým investičním akcím, pro které je z velké části využívána finanční podpora ze strukturálních fondů EU.

V oblasti projektové činnosti poskytujeme tyto činnosti:

 • posouzení a formulace projektového záměru
 • vyhledání vhodného dotačního titulu
 • zpracování žádosti o dotace včetně povinných příloh
 • zpracování studie proveditelnosti (Feasibility Study)
 • zpracování analýzy nákladů a přínosů (Cost Benefit Analysis)
 • zpracování logického rámce (Log Frame)
 • zpracování souladů s regionálními i národními rozvojovými strategiemi
 • zpracování projektových fiší
 • administrativní dohled nad realizací projektu (monitorovací zprávy, žádosti o platbu)
 • poskytování průběžných konzultací

V programovém období 2007 - 2013 jsme získali zkušenosti z těchto operačních programů:

 • Regionální operační program NUTS II Severovýchod
 • Operační program Podnikání a inovace
 • Operační program Životní prostředí
 • Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
 • Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika
 • Norské fondy

V programovém období 2014 - 2020 pokračujeme v přípravě projektů z operačních programů, kterými jsou:

 • Integrovaný regionální operační program
 • Operační program Životní prostředí
 • Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
 • Operační program Zaměstnanost
 • Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
 • Program rozvoje venkova  
 • Interreg V-A Česká republika – Polsko 
 • mezinárodní programy a projekty: INTERREG, INTERREG EUROPE, HORIZON 2020, CIP, 7FP, CENTRAL EUROPE

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti