Upravit stránku

Program PLATINN

Jedná se o expertní pomoc (formou mentoringu) cílenou na malé a střední podniky (MSP). V roli expertů jsou k dispozici majitelé úspěšných firem, zkušení nezávislí experti, konzultanti či vrcholoví manažeři. Skrze konzultace s těmito profesionály získávají firmy nový pohled na svůj byznys a také konkrétní plán aktivit vedoucích k dalšímu růstu.

Program PlatInn je poradensko-inovační program pro malé a středně veliké firmy (MSP) švýcarských kantonů Freiburg, Genf, Jura, Neuenburg, Waadt a Wallis. Od roku 2013 je pro Českou republiku držitelem licence PlatInn Jihomoravské inovační centrum (JIC). JIC vybudoval vlastní síť přes 50 akreditovaných expertů, kteří podporují klienty v odhalení inovačních příležitostí i v plánování a realizaci změn vedoucích k růstu firmy. Podpora probíhá hlavně formou mentoringu, coachingu a lektorování.

Smart akcelerátor+ / Pardubický kraj inovativní

Projekt Smart akcelerátor+ / Pardubický kraj inovativní (výzva č. 02_22_009 SMART AKCELERÁTOR+ I) má za cíl naplňovat výzkumnou a inovační strategii kraje (RIS3 strategie) a budovat regionální inovační ekosystém. Projekt se obsahově věnuje průřezovým tématům (kyberbezpečnost, digitalizace, Průmysl 4.0, cirkulární ekonomika) a tématům vertikálním, které vycházejí z domén specializace krajské přílohy RIS3 strategie. Cílem je podpora zavádění chytrých řešení a inovací v regionu.   

Období realizace projektu: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2026

Projektovou žádost předložil Pardubický kraj. Projekt je realizován ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje (RRA PK).
Projekt Smart akcelerátor+ / Pardubický kraj inovativní (SA+) je reakcí na problémy Pardubického kraje, které jsou vymezené v krajské RIS3 strategii.

Projekt SA+ navazuje na dva předchozí projekty (Smart akcelerátor Pardubického kraje I a II). V řadě aktivit, které vznikly v průběhu předešlých projektů, SA+ pokračuje. Naplňování RIS3 strategie je tedy realizováno pomocí stávajících nástrojů (Zlatanova výzva, startovací a kreativní vouchery, web paradnikaj.cz jako komunikační platforma) a nástrojů nových (twinning, pilotní ověření). V činnosti také pokračují Krajské inovační platformy (KIP) a Krajská rada pro inovace Pardubického kraje (KRPI).

Pardubický podnikatelský inkubátor (P-PINK)

V současné době není v Pardubickém kraji žádná veřejná organizace, která by se programově věnovala podpoře podnikání a rozvoji inovativních firem. Zřízení takové organizace s názvem Pardubický podnikatelský inkubátor (P-PINK) s právní formou „zapsaný ústav“ (dále jen z.ú.) je předmětem P-PINK. Organizace zajišťuje centrální vybavené místo pro potřeby začínajících firem, kde můžou tyto subjekty minimalizovat svoje vstupní náklady (vybavení, energie a další režijní náklady), a ve kterém fungují komplexní podpůrné programy inkubace a akcelerace (individuální mentoring, workshopy, semináře pro začínající podnikatele – jak podnikat, jak oslovit a udržet si zákazníky, jak získat investice, ale také zhodnocení individuálních nápadů/podnikatelských záměrů fyzických i právnických osob) a propojování s potenciálními investory.

Nový Pardubický podnikatelský inkubátor si klade za cíl také zajistit systematické vzdělávání veřejnosti v oblasti rozvoje podnikání a osvětu na podporu podnikavosti studentů (budoucích absolventů) či zástupců široké veřejnosti. Inkubátor řídí programy inkubace a akcelerace, které zahrnují podpůrné programy na pomoc začínajícím podnikatelům a zároveň slouží jako koordinační mechanismus finanční podpory a propojování začínajících podnikatelů se zdroji z veřejného či soukromého sektoru.
Realizace těchto aktivit je v souladu se schválenou RIS3 strategií Pardubického kraje. 
Více informací naleznete na www.p-pink.cz.

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti