Upravit stránku

„Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky v Pardubickém kraji a jeho podprojektů“

Cílem projektu je vytvoření funkčního a efektivního systému odděleného sběru využitelných složek komunálních a obalových odpadů. Projekt probíhá na celém území Pardubického kraje a je financován AOS EKO-KOM a.s., Pardubickým krajem, od roku 2011 kolektivní systémy ASEKOL a.s. a ELEKTROWIN a.s. RRA PK zajišťuje koordinaci projektu a samotnou realizaci jednotlivých dílčích činností.

„Regionální odpadové centrum Pardubického kraje“ (ROC)

RRA PK zajišťuje provoz ROC, které jako poradenské centrum poskytuje informace z oblasti odpadového hospodářství obcím, právnickým i fyzickým osobám z Pardubického kraje.

Jedním z hlavních úkolů ROC je poskytovat odborné poradenství a konzultace při tvorbě Plánů odpadového hospodářství původců. ROC realizuje krajské projekty zaměřené na podporu třídění odpadů z obalů a zpětného odběru elektrických a elektronických zařízení. Hlavním cílem těchto projektů je rozšíření separace a recyklace obalů a zvýšení výtěžnosti vysloužilého elektrozařízení na území Pardubického kraje. Záměrem projektů je také pomoci obcím v Pardubickém kraji zhustit sběrovou síť nádob na tříděný odpad, tedy dovybavit obce kontejnery pro sběr jednotlivých komodit tak, aby byly snadno dostupné občanům, dále dovybavit sběrné dvory a rozšířit sběrná místa o nádoby na drobné elektro. ROC spravuje webové stránky www.ekontejnery.cz

Regionální odpadové centrum Pardubického kraje provozuje webové stránky www.odpadypk.cz  

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti