Upravit stránku

Smart akcelerátor+ / Pardubický kraj inovativní

Pardubice, 1. 1. 2023

Projekt Smart akcelerátor+ / Pardubický kraj inovativní (výzva č. 02_22_009 SMART AKCELERÁTOR+ I) má za cíl naplňovat výzkumnou a inovační strategii kraje (RIS3 strategie) a budovat regionální inovační ekosystém. Projekt se obsahově věnuje průřezovým tématům (kyberbezpečnost, digitalizace, Průmysl 4.0, cirkulární ekonomika) a tématům vertikálním, které vycházejí z domén specializace krajské přílohy RIS3 strategie. Cílem je podpora zavádění chytrých řešení a inovací v regionu.  

Období realizace projektu: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2026

Projektovou žádost předložil Pardubický kraj. Projekt je realizován ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje (RRA PK).

Projekt Smart akcelerátor+ / Pardubický kraj inovativní (SA+) je reakcí na problémy Pardubického kraje, které jsou vymezené v krajské RIS3 strategii. Projekt SA+ navazuje na dva předchozí projekty (Smart akcelerátor Pardubického kraje I a II). V řadě aktivit, které vznikly v průběhu předešlých projektů, SA+ pokračuje. Naplňování RIS3 strategie je tedy realizováno pomocí stávajících nástrojů (Zlatanova výzva, startovací a kreativní vouchery, web paradnikaj.cz jako komunikační platforma) a nástrojů nových (twinning, pilotní ověření). V činnosti také pokračují Krajské inovační platformy (KIP) a Krajská rada pro inovace Pardubického kraje (KRPI).

Hlavní strategické intervence projektu SA+:

1)    DataPortál Pardubického kraje – plánované vybudování datového portálu Pardubického kraje, který bude přehledně a srozumitelně poskytovat datové informace z území regionu;
2)    posílení kompetencí inovativních podnikatelů v regionu – zavedení programu PLATINN na území Pardubického kraje;
3)    podpora a identifikace komercionalizačního potenciálu výsledků výzkumu a vývoje;
4)    podpora rozvoje správního obvodu ORP Česká Třebová a ORP Moravská Třebová;
5)    zvyšování kompetencí v oblasti kyberbezpečnosti a digitalizace.

Počet strategických intervencí může být v průběhu realizace projektu doplněn s ohledem na aktuální vývoj. Pardubický kraj např. plánuje vybudování inovačního centra. V minulých projektech se také osvědčily vouchery jako vhodná podpora inovativních podnikatelů.

Hlavní oblasti projektu:

Krajská RIS3 strategie definuje domény specializace, které představují oblasti, ve kterých se skrývá potenciál regionu. Z těchto pěti domén jsou odvozena hlavní vertikální témata.

Domény specializace pro Pardubický kraj podle krajské přílohy RIS3 strategie jsou:

1)    inteligentní chemie pro průmysl a bio-medicinální aplikace;
2)    textil;
3)    konkurenceschopná doprava;
4)    strojírenství;
5)    pokročilé aplikace elektrotechniky a informatiky.

Horizontální priority (průřezová témata) podle RIS3:

1)    kyberbezpečnost;
2)    digitalizace;
3)    průmysl 4.0;
4)    cirkulární ekonomika.

Cílové skupiny projektu:

•    pracovníci veřejné správy a veřejného sektoru – Pardubický kraj, RRA PK, Statutární město Pardubice, podpůrné organizace (členové IPPK), obce PK, základní a střední školy;
•    pracovníci výzkumných organizací a vysokých škol;
•    žáci MŠ, ZŠ a SŠ a studenti VOŠ a VŠ;
•    podnikatelé.

Klíčové aktivity:

1)    Řízení projektu
2)    Základní tým
3)    Vzdělávání a rozvoj kompetencí
4)    Mapování, analýza, evaluace
5)    Asistence – nebude v průběhu projektu SA+ realizována
6)    Twinning
7)    Pilotní ověření
8)    Marketingová a komunikační strategie kraje

Kontakty:
Kontakt na jednotlivé členy týmu naleznete na webu https://paradnikraj.cz/regionalni-rozvoj/ris3/kontakty-na-ris3-a-smart-akcelerator-+/.

Značka Parádní kraj zahrnuje jak činnost projektu SA+, tak celou oblast rozvoje Pardubického kraje. Veškeré podstatné informace jsou dostupné na webových stránkách www.paradnikraj.cz. Aktuality z Parádního Pardubického kraje je možné sledovat i na sociálních sítích Facebook, Instagram a LinkedIn.

 

Název a registrační číslo projektu: Smart akcelerátor+ / Pardubický kraj inovativní, (CZ.02.01.02/00/22_009/0004892)

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat!

  • Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti