Upravit stránku

Nový dotační program projektu Smart akcelerátor Pardubického kraje II – Pilotní ověření

Pardubický kraj se snaží zlepšovat práci s nadanými žáky základních škol.


Od 1. 9. 2019 probíhá realizace projektu Pardubického kraje s názvem "Smart akcelerátor Pardubického kraje II". Jednou z jeho aktivit je i aktivita Pilotní ověření. V rámci ní odbor rozvoje KrÚ Pk připravil k vyhlášení a následné administraci dotační program Pardubického kraje „Identifikace nadání a práce s nadanými a mimořádně nadanými dětmi a žáky v základních školách Pardubického kraje v rámci projektu Smart akcelerátor Pardubického kraje II“.   
 
Cílem programu je příprava a pilotní ověření systémového přístupu k podpoře rozvoje potenciálu nadaných dětí a žáků základních škol na území Pardubického kraje. Prostřednictvím pilotního projektu dojde k ověření nastavení podmínek a pravidel, role jednotlivých subjektů zapojených do realizace a zájmu cílových skupin. Pilotní ověření bude ukončeno vytvořením metodiky. V případě, že se systém ukáže jako přínosný a vhodně nastavený (úspěšná pilotáž), je podmínkou této aktivity definovat budoucího nositele tohoto nástroje v dalších letech.  
 
Žadatelem jsou obce Pardubického kraje jako zřizovatelé základních škol. Příjemcem dotace jsou základní školy, které již v současné době pracují s nadanými a talentovanými žáky. Předmětem dotace je nejenom úhrada osobních nákladů pedagogů v minimálně 5 základních školách, kteří se budou ve školním roce 2021/2022 věnovat práci s talentovanými žáky a dále doplňkově pořízení potřebných výukových pomůcek, nástrojů a služeb (max. do výše do 30 % uznatelných výdajů projektu).  
 
Finanční alokace na výzvu je 1,5 mil. Kč. Podpora je poskytována formou nevratné finanční podpory (dotace). Výše podpory je maximálně 90 % celkových způsobilých výdajů, spoluúčast žadatele je minimálně 10 % celkových způsobilých výdajů. Minimální výše podpory je 90 000 Kč + spoluúčast příjemce minimálně 10 %  Maximální výše podpory je 270 000 Kč + spoluúčast příjemce minimálně 10 %. Dotace bude poskytnuta Pardubickým krajem ex post - tj. až po ukončení projektu a předložení a odsouhlasení vyúčtování.


Termín pro předkládání žádostí je od 22. 1. 2021 do 15. 2. 2021 (12:00 hod).


Veškerá dokumentace výzvy včetně bližších podmínek výzvy a formuláře žádosti je na webu:

https://www.pardubickykraj.cz/smart-akcelerator-ii-dotacni-programy/110575/identifikace-nadani-a-prace-s-nadanymi-a-mimoradne-nadanymi-detmi-a-zaky-v-zakladnich-skolach-pardubickeho-kraje-v-ramci-projektu-smart-akcelerator-pardubickeho-kraje-ii

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti