Upravit stránku

Statutární orgány RRA PK

Valná hromada

Nejvyšším orgánem RRA PK je valná hromada, která rozhoduje o koncepci činnosti RRA PK, změně stanov a dalších činnostech, které patří do působnosti valné hromady.

Výkonná rada

Statutárním orgánem je sedmičlenná výkonná rada, která řídí prostřednictvím ředitele RRA PK činnost RRA PK v období mezi valnými hromadami. Výkonná rada rozhoduje o všech záležitostech RRA PK, které nejsou obecně závaznými předpisy nebo stanovami RRA PK vyhrazeny do působnosti valné hromady, dozorčí rady, nebo jinému orgánu RRA PK.

Členové výkonné rady

Ing. Ladislav Valtr, MBApředseda výkonné rady
Mgr. Jakub Rychtecký1. místopředseda výkonné rady
Mgr. Bc. David Šimek, MBA2. místopředseda výkonné rady
Mgr. Magdaléna Peterkováčlen výkonné rady
Zdeněk Eisčlen výkonné rady
Ing. František Pilný, MBAčlen výkonné rady
Mgr. Miroslav Janovskýčlen výkonné rady

Dozorčí rada

Kontrolním orgánem RRA PK je dozorčí rada. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti výkonné rady a uskutečňování činnosti RRA PK.

Členové dozorčí rady

Miroslav Krčil, DiS.předseda dozorčí rady
Ing. Vlastislav Cachčlen dozorčí rady
Bc. Irena Burešováčlen dozorčí rady