Upravit stránku
Pardubice, 18. 7. 2018

Celosvětově tvoří stavební a demoliční odpad  nejobjemnější a nejtěžší vyprodukovaný druh odpadu vůbec. Přes polovinu z celkové produkce všech odpadů v ČR tvoří právě stavební a demoliční odpady. Stavební a demoliční odpad obsahuje mnoho materiálů, které se mohou dále použít k recyklaci (po separaci nebezpečných složek jako je např. azbest, rozpouštědla atd). Navzdory tomuto se míra recyklace stavebního a demoličního odpadu napříč Evropu značně liší, což představuje výzvu pro instituce veřejné správy.

Cílem projektu CONDEREFF je podpora začlenění ustanovení Protokolu o nakládání se stavebními a demoličními odpady do územních politik, podpora posílení přechodu evropských ekonomik na vyšší efektivitu zdrojů a na model cyklické ekonomiky. Za tímto účelem projekt také podporuje rozvoj politického rámce a posílení kapacity institucí veřejné správy v oblastech, jako jsou: regulace nakládání s odpady v oblasti stavebního a demoličního odpadu (integrované plány, nebezpečný odpad, povolení), zadávání veřejných zakázek, omezení skládkování, zařízení pro recyklaci, zapojení veřejného sektoru a zvýšení povědomí o možnostech recyklace stavebního a demoličního odpadu u veřejnosti.

Mezi hlavní aktivity projektu patří: identifikace příslušných norem, pokynů, protokolů, osvědčených postupů a certifikací, analýzy a výměny zkušeností v oblasti nakládání s odpady, podpora rozvoje infrastruktury pro nakládání s odpady, zvýšení povědomí a důvěry veřejnosti v recyklované stavební materiály. Projekt zároveň vytvoří prostor členům konsorcia, ve kterém  dojde k výměně zkušeností, jak aplikovat existující postupy nakládání se stavebními a demoličními odpady, jejich skladování a dalšího využití. Hlavní cílovou skupinou projektu jsou národní, regionální a místní orgány veřejné správy, organizace a agentury specializující se na nakládání s odpady, zástupci stavebního a demoličního průmyslu a univerzity a vědecká pracoviště včetně klíčových aktérů z těchto skupin.

Projekt je realizován ve dvou fázích. V první fázi - od roku 2018 do roku 2021 budou realizovány klíčové aktivity projektu. Od roku 2021 do roku 2023, ve druhé fázi projektu, se budou tato navržená opatření  testovat a monitorovat u zástupců cílových skupin. Partneři konsorcia projektu CONDEREFF budou ve druhé fázi projektu nejen monitorovat a testovat, ale také informovat o provádění a využitelnosti výsledků projektu relevantním evropským institucím.

Projekt CONDEREFF je z 85 % spolufinancován z prostředků Evropské unie, v rámci Programu Interreg Europe. Celkové náklady projektu za celé konsorcium jsou 1 617 955,- EUR.

Bližší informace o projektu Vám poskytne Josef Drázský, tel: 466 053 913, e-mail: josef.drazsky@rrapk.cz nebo Jan Gregor, tel: 466 053 912, e-mail: jan.gregor@rrapk.cz.

Pardubice, 20. 3. 2023

Implementace akčního plánu CONDEREFF

RRAPK vytvořilo pro 2. fázi projektu Akční plán, který se zaměřuje na podporu recyklace stavebního a demoličního odpadu, a to formou přednášek a zvyšování povědomí a také podporou projektů, které jsou zaměřené na recyklaci č znovuvyužití stavebního odpadu.

V průběhu druhé fáze proběhla Závěrečná konference ve španělské Valencii, kde byli představeny jednotlivé akční plány partnerů a průběh naplňování jejich cílů.

V rámci implementace akčního plánu RRPK je plánováno podání dvou projektových žádostí obsahujících požadavek na recyklaci 70 % stavebního a demoličního odpadu, dále již byla realizována akce propagace na veřejnosti v rámci Sportovního parku Pardubice v srpnu 2022. Jednou ze součástí akčního plánu je také osvěta a vzdělávání žáků základních škol na poli cirkulární ekonomiky. Zde proběhlo vzdělávání žáků ZŠ Studánka a ZŠ Waldorfská v Pardubicích ve spolupráci s Ekocentrem Paleta.

ZŠ Studánka, Vzdělávání pro ZŠ, 21.12.2022

Pardubice, 11. 11. 2022

Závěrečná konference projektu CONDEREFF ve Valencii 3.11.2022

V prvním listopadovém týdnu se zástupci Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje a Krajského úřadu Pardubického kraje – odboru rozvoje zúčastnili Závěrečné konference (Final Dissemination Event) na půdě Polytechnické univerzity ve Valencii, která je vedoucím partnerem projektu.

Na setkání byli přítomni také zástupci všech partnerů projektu ze Španělska, Řecka, Francie, Rakouska a Itálie, včetně reprezentantů dotčených samospráv. Přítomna byla také zástupkyně programu Interreg Europe, která shrnula úspěchy nejen projektu CONDEREFF, ale celého programového období Interreg Europe 2014–2021.

Cílem konference bylo zhodnocení projektu CONDEREFF, zejména jeho druhé fáze, která spočívá v implementaci akčních plánů jednotlivých partnerů. RRA PK v rámci nastaveného akčního plánu podala žádost do Operačního programu Životní prostředí a zúčastnila se akce Sportovní Park Pardubice 2022, kde prezentovala projekt CONDEREFF a pro mladší účastníky této akce připravila interaktivní hry na téma Cirkulární ekonomika.

Jednou z částí konference byla také panelová diskuze, kde Pardubický kraj reprezentoval vedoucí odboru rozvoje krajského úřadu, Mgr. Miroslav Janovský, který prodiskutoval s ostatními účastníky konkrétní přínosy projektu pro kraj.

Projekt CONDEREFF skončí v květnu 2023, nicméně veškeré identifikované příklady dobré praxe budou i nadále k dispozici na stránkách Interreg Europe.

 

Závěrečná konference CONDEREFF ve Valencii 3. 11. 2022

Pardubice, 1. 9. 2021

Projekt CONDEREFF vstoupil 1.9.2021 do druhé fáze, kdy bude probíhat implementace Akčního plánu na území Pardubického kraje. Znění akčního plánu je k dispozici ke stažení zde:

Pardubice, 28. 7. 2020

Podívejte se na záznam setkání klíčových aktérů projektu CONDEREFF, které proběhlo dne 18. srpna 2020. Na setkání vystoupili Mgr. Petra Urbanová (MŽP) s přednáškou na téma „Stavební a demoliční odpady v ČR – aktuální legislativa“, Ing. Petr Moflár (AZS 98 s. r. o.) s přednáškou „Recyklace stavební a demoličních odpadů – zapojení obcí“, Ing. Jan Čermák, Ph.D. (ERC-TECH a. s.) s přednáškou „Nové cesty a nové příležitosti v betonářském průmyslu“ a pan Ing. Jan Pešta (ČVUT) s prezentací „Recyklujme stavby!“. Setkání proběhlo online prostřednictvím aplikace ZOOM.

Pardubice, 13. 5. 2020

Přečtěte si zpravodaje projektu CONDEREFF zpracované Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje s přispěním partnerů projektu. Ve zpravodajích naleznete informace o dění v jednotlivých zemích v oblasti stavebního a demoličního odpadu.

Pardubice, 7. 5. 2020

Přečtěte si strategické věstníky projektu CONDEREFF, zpracované Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje. Věstníky obsahují doporučení, získané poznatky a strategické informace sdílené mezi partnery projektu.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat!

  • Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti