Upravit stránku
Pardubice, 26. 7. 2016

Projekt INNOGROW je spolufinancovaný z finančních prostředků Evropské unie v rámci Programu Interreg Europe. Aktivity projektu byly zahájeny v květnu 2016. Hlavním partnerem projektu je Region Thesálie z Řecka. Do projektu je zapojeno celkem 9 partnerů z 8 zemí EU. Projekt se zaměřuje na zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků ve venkovských oblastech.

RRA PK je jedním z partnerů projektu INNOGROW. Záměrem projektu INNOGROW je zlepšit místní a regionální programy v oblasti inovací, zvýšit konkurenceschopnost a růst malých a středních podniků ve venkovských oblastech. Jedním z cílů projektu je identifikovat inovativní podnikatelské modely a postupy na nadnárodní úrovni a přenést ověřené postupy a programy na místní, regionální a národní úrovni.

Pro malé a středně velké podniky ve venkovských oblastech je zavádění inovativních podnikatelských modelů a postupů velkou příležitostí pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Projekt hraje důležitou roli v rámci podpory modernizace současných podnikatelských modelů a postupů malých a středních podniků ve venkovských oblastech a šíření inovativních projektů. Zároveň se projektové aktivity zaměřují na řídící orgány tvůrců programů na místní, regionální a národní úrovni s cílem podpořit zavádění nových technologií a inovativních podnikatelských modelů a postupů, zvláště těch, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Partneři projektu INNOGROW v rámci projektových aktivit mají za úkol zavést dialog mezi zástupci cílových skupin s cílem podněcovat aktivní účast při hledání společných řešení.

Jedním z členů konsorcia projektu INNOGROW je řecký Region Thesálie, který je současně hlavním partnerem projektu. Další partneři projektu, kromě RRA PK z České republiky, pocházejí z Itálie (Obchodní komora Molise a Lombardská nadace pro životní prostředí), Lotyšska (Plánovací region Zemgale), Velké Británie (Univerzita Newcastle upon Tyne), Bulharska (Regionální ekonomická rozvojová agentura Stara Zagora), Maďarska (Pannon Novum západní transdunajská regionální inovační nezisková organizace Ltd) a Slovinska (Regionální rozvojová agentura Gorenjska, BSC Podnikatelské podpůrné centrum L.t.d., Kranj).

Projekt bude realizován ve dvou fázích. Počínaje rokem 2016 do roku 2019 budou realizovány aktivity projektu, které mají za cíl dosáhnout zlepšení v řešených oblastech. Od roku 2019 do roku 2021 v druhé fázi projektu se budou navržená zlepšení testovat u zástupců cílových skupin, tj. středních a malých podniků a tvůrců politik/programů, se záměrem podpory podnikání a konkurenceschopnosti ve venkovských oblastech.

Úlohou partnerů konsorcia projektu INNOGROW v druhé fázi realizace projektu je především monitorovat testování a implementaci výsledků projektu u cílových skupin a informovat o provádění a využitelnosti výsledků projektu relevantním evropským institucím.

Projekt INNOGROW je z 85% spolufinancován z prostředků Evropské unie, v rámci Programu Interreg Europe. Celkové náklady projektu jsou 1 574 322,00 EUR.

V současnosti RRA PK připravuje s partnery projektu dotazník zaměřený na zkušenosti malých a středních podniků na venkově se zaváděním technologických inovací. Respondenti budou kontaktováni v průběhu srpna 2016 a zapojit se do dotazníku bude možné do konce září 2016.  Výsledky dotazníku poslouží tvůrcům politik/programů při realizaci nástrojů, které umožní malým a středním podnikatelům na venkově začlenit nové a inovativní technologie do jejich podnikání s cílem zvýšit jejich konkurenceschopnost.

V rámci projektových aktivit se budou konat setkání a semináře se zástupci středních a malých podniků a tvůrců politik/programů, na kterých jste srdečně vítání. Informace o termínech a místě konání se dozvíte v tisku a na internetových stránkách projektu a Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje.

Bližší informace o projektu Vám poskytne Petra Smuts, tel. 466 053 920, e-mail: petra.smuts@rrapk.cz

Odkaz na stránky projektu: www.interregeurope.eu/innogrow

Pardubice, 12. 8. 2019

Přečtěte si INNOGROW Akční plán, zpracovaný Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje. Tento akční plán, určený pro Českou republiku, je zpracovaný především na regionální úrovni, pro potřeby Pardubického kraje. Byl sestaven na základě spolupráce s klíčovými partnery projektu INNNOGROW a zástupci zúčastněných stran.

 

Pardubice, 24. 5. 2019

Prohlédněte si informační video ze studijní návštěvy Regionu Thesálie (Řecko) v září 2018 v rámci implementace projektu INNOGROW.

 

Pardubice, 25. 2. 2019

Dne 12. 3. 2019 od 13 do 16:30 se uskuteční Informační den projektu INNOGROW. Setkání se uskuteční v „Evropském domě“, v suterénu budovy Krajského úřadu Pardubického kraje na adrese nám. Republiky 12, 530 21.

Stěžejním tématem tohoto setkání budou “Chytré technologie v českém zemědělství”.

Více informací o akci naleznete v pozvánce a programu informačního dne.

 

Pardubice, 25. 2. 2019

Dne 12. 3. 2019 od 13 do 16:30 se uskuteční šesté Setkání klíčových aktérů projektu INNOGROW. Setkání se uskuteční v zasedací místnosti č. 2001 (zasedací místnost „Evropský dům“), v suterénu budovy Krajského úřadu Pardubického kraje na adrese nám. Republiky 12, 530 21.

Tématem setkání bude propojení inovací a principů cirkulární ekonomiky.

Více informací naleznete v pozvánce a programu setkání.

 

Pardubice, 7. 9. 2018

Dne 17. 9. 2018 od 13 do 16:30 se uskuteční páté Setkání klíčových aktérů projektu INNOGROW. Setkání se uskuteční v Pardubickém podnikatelském inkubátoru (P-PINK), 4. patro, Dům techniky, nám. Republiky 2686 v Pardubicích.

Tématem setkání bude propojení inovací a principů cirkulární ekonomiky.

Více informací naleznete v pozvánce a programu setkání.

 

Pardubice. 5. 3. 2018

Dne 20. 3. 2018 od 9:00 do 11:30 se uskuteční Setkání klíčových aktérů projektu INNOGROW. Setkání se uskuteční v přednáškové místnosti Evropský dům v suterénu Krajského úřadu Pardubického kraje, nám. Republiky 12 v Pardubicích.

Více informací naleznete v pozvánce a programu setkání.

Program setkánípdf206.63 KB
Pardubice. 1. 11. 2017

Dne 7. 11. 2017 od 8:45 do 11:00 se uskuteční Setkání klíčových aktérů projektu INNOGROW. Setkání se uskuteční v prostorách Krajského úřadu Pardubického kraje, v prostorách Evropského domu, v zasedací místnosti 2001 (suterén) na adrese nám. Republiky 12 v Pardubicích.

Více informací naleznete v pozvánce a programu setkání.

Pardubice. 27. 9. 2017

Přečtěte si zpravodaj č. 3 projektu INNOGROW, ve kterém bychom Vás rádi seznámili s aktivitami třetího semestru realizace projektu.

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje realizuje projekt INNOGROW, který je zaměřen na zlepšení místních a regionálních programů v oblasti inovací a zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků ve venkovských oblastech v Pardubickém kraji, a to prostřednictvím zavádění inovativních metod, technologií a přijímáním nových modelů podnikání.
Pardubice. 31. 5. 2017

Ve dnech 16. a 23. května proběhly v rámci projektu INNOGROW informační dny pro odbornou veřejnost. Ve městech Svitavy a Česká Třebové se Info-dnů účastnilo celkem 41 osob. V prezentacích došlo k představení RRAPK, projektu INNOGROW, projektového cyklu a cílové skupině byly představeny top oblasti čerpání dotací.

Informační den k projektu INNOGROW v České Třebové uvedla radní Pardubického kraje Hana Štěpánová zodpovědná za regionální rozvoj, evropské fondy a inovace.

Informační den k projektu INNOGROW ve Svitavách. 

Pardubice, 23. 1. 2017

Vážení,

zveme Vás na Konzultační schůzku odborné veřejnosti v rámci projektu INNOGROW. Schůzka proběhne dne 9. února 2017 od 12:45 hodin v salónku Hotelu EURO v Jiráskově ulici 2781 v Pardubicích. Více informací o akci naleznete v pozvánce a programu.

Součástí Konzultační schůzky odborné veřejnosti bude i druhé Setkání klíčových aktérů projektu INNOGROW.

Nad akcí převzal záštitu Ing. Václav Kroutil, člen Rady Pardubického kraje.

Těšíme se na viděnou!

Pardubice, 19. 9. 2016

Dne 26. 9. 2016 od 10:00 hodin se uskuteční Setkání klíčových aktérů projektu INNOGROW. Setkání se uskuteční v prostorách Krajského úřadu Pardubického kraje, v budově Reálky, Komenského nám. 125, Sál Jana Kašpara.

Více informací naleznete v pozvánce a programu setkání.

Strategické věstníky INNOGROW

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat!

  • Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.