Upravit stránku
Pardubice, 18. 7. 2018

Projekt CONDEREFF (Construction & demolition waste management policies for improved resource efficiency) je spolufinancovaný z prostředků Evropské unie v rámci Programu Interreg Europe a RRA PK je jedním z jeho partnerů. Projekt je zaměřen na stávající praxi nakládání se stavebními a demoličními odpady, jejich skladování a další možné využití. Projekt umožní zlepšit využitelnost stavebního a demoličního odpadu a podpoří poptávku po takovém druhu odpadu jako znovu využitelném stavebním materiálu.

Aktivity projektu byly zahájeny v červnu 2018 ve španělské Valencii, ve které sídlí vedoucí partner projektu Polytechnická Univerzita Valencie. Do projektu je zapojeno celkem 8 partnerů ze 7 zemí EU. Další členové konsorcia jsou, kromě RRA PK a Polytechnické univerzity Valencie, zástupci z Řecka (Region Thesálie), Francie (Agentura pro energii se sídlem v kraji Auvergne-Rhône Alpes), dva zástupci Itálie (Agentura nových technologií, energie a udržitelné rozvojové ekonomiky a Kraj Lazio), Rakouska (Štýrská provinční vláda – Odbor vodního hospodářství, zdrojů a udržitelnosti) a Německa (Institut strukturální politiky a ekonomického rozvoje).

Celosvětově tvoří stavební a demoliční odpad  nejobjemnější a nejtěžší vyprodukovaný druh odpadu vůbec. Přes polovinu z celkové produkce všech odpadů v ČR tvoří právě stavební a demoliční odpady. Stavební a demoliční odpad obsahuje mnoho materiálů, které se mohou dále použít k recyklaci (po separaci nebezpečných složek jako je např. azbest, rozpouštědla atd). Navzdory tomuto se míra recyklace stavebního a demoličního odpadu napříč Evropu značně liší, což představuje výzvu pro instituce veřejné správy.

Cílem projektu CONDEREFF je podpora začlenění ustanovení Protokolu o nakládání se stavebními a demoličními odpady do územních politik, podpora posílení přechodu evropských ekonomik na vyšší efektivitu zdrojů a na model cyklické ekonomiky. Za tímto účelem projekt také podporuje rozvoj politického rámce a posílení kapacity institucí veřejné správy v oblastech, jako jsou: regulace nakládání s odpady v oblasti stavebního a demoličního odpadu (integrované plány, nebezpečný odpad, povolení), zadávání veřejných zakázek, omezení skládkování, zařízení pro recyklaci, zapojení veřejného sektoru a zvýšení povědomí o možnostech recyklace stavebního a demoličního odpadu u veřejnosti.

Mezi hlavní aktivity projektu patří: identifikace příslušných norem, pokynů, protokolů, osvědčených postupů a certifikací, analýzy a výměny zkušeností v oblasti nakládání s odpady, podpora rozvoje infrastruktury pro nakládání s odpady, zvýšení povědomí a důvěry veřejnosti v recyklované stavební materiály. Projekt zároveň vytvoří prostor členům konsorcia, ve kterém  dojde k výměně zkušeností, jak aplikovat existující postupy nakládání se stavebními a demoličními odpady, jejich skladování a dalšího využití. Hlavní cílovou skupinou projektu jsou národní, regionální a místní orgány veřejné správy, organizace a agentury specializující se na nakládání s odpady, zástupci stavebního a demoličního průmyslu a univerzity a vědecká pracoviště včetně klíčových aktérů z těchto skupin.

Projekt je realizován ve dvou fázích. V první fázi - od roku 2018 do roku 2020 budou realizovány klíčové aktivity projektu. Od roku 2021 do roku 2022, ve druhé fázi projektu, se budou tato navržená opatření  testovat a monitorovat u zástupců cílových skupin. Partneři konsorcia projektu CONDEREFF budou ve druhé fázi projektu nejen monitorovat a testovat, ale také informovat o provádění a využitelnosti výsledků projektu relevantním evropským institucím.

Projekt CONDEREFF je z 85 % spolufinancován z prostředků Evropské unie, v rámci Programu Interreg Europe. Celkové náklady projektu za celé konsorcium jsou 1 617 955,- EUR.

Bližší informace o projektu Vám poskytne Petra Smuts, tel: 466 053 920, e-mail: petra.smuts@rrapk.cz, Klára Štefančová, tel: 466 053 913, e-mail: klara.stefancova@rrapk.cz, Jana Beskydová, tel: 466 053 914, e-mail: jana.beskydova@rrapk.cz

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat!

  • Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.