Upravit stránku
Pardubice, 18. 7. 2018

Celosvětově tvoří stavební a demoliční odpad  nejobjemnější a nejtěžší vyprodukovaný druh odpadu vůbec. Přes polovinu z celkové produkce všech odpadů v ČR tvoří právě stavební a demoliční odpady. Stavební a demoliční odpad obsahuje mnoho materiálů, které se mohou dále použít k recyklaci (po separaci nebezpečných složek jako je např. azbest, rozpouštědla atd). Navzdory tomuto se míra recyklace stavebního a demoličního odpadu napříč Evropu značně liší, což představuje výzvu pro instituce veřejné správy.

Cílem projektu CONDEREFF je podpora začlenění ustanovení Protokolu o nakládání se stavebními a demoličními odpady do územních politik, podpora posílení přechodu evropských ekonomik na vyšší efektivitu zdrojů a na model cyklické ekonomiky. Za tímto účelem projekt také podporuje rozvoj politického rámce a posílení kapacity institucí veřejné správy v oblastech, jako jsou: regulace nakládání s odpady v oblasti stavebního a demoličního odpadu (integrované plány, nebezpečný odpad, povolení), zadávání veřejných zakázek, omezení skládkování, zařízení pro recyklaci, zapojení veřejného sektoru a zvýšení povědomí o možnostech recyklace stavebního a demoličního odpadu u veřejnosti.

Mezi hlavní aktivity projektu patří: identifikace příslušných norem, pokynů, protokolů, osvědčených postupů a certifikací, analýzy a výměny zkušeností v oblasti nakládání s odpady, podpora rozvoje infrastruktury pro nakládání s odpady, zvýšení povědomí a důvěry veřejnosti v recyklované stavební materiály. Projekt zároveň vytvoří prostor členům konsorcia, ve kterém  dojde k výměně zkušeností, jak aplikovat existující postupy nakládání se stavebními a demoličními odpady, jejich skladování a dalšího využití. Hlavní cílovou skupinou projektu jsou národní, regionální a místní orgány veřejné správy, organizace a agentury specializující se na nakládání s odpady, zástupci stavebního a demoličního průmyslu a univerzity a vědecká pracoviště včetně klíčových aktérů z těchto skupin.

Projekt je realizován ve dvou fázích. V první fázi - od roku 2018 do roku 2021 budou realizovány klíčové aktivity projektu. Od roku 2021 do roku 2023, ve druhé fázi projektu, se budou tato navržená opatření  testovat a monitorovat u zástupců cílových skupin. Partneři konsorcia projektu CONDEREFF budou ve druhé fázi projektu nejen monitorovat a testovat, ale také informovat o provádění a využitelnosti výsledků projektu relevantním evropským institucím.

Projekt CONDEREFF je z 85 % spolufinancován z prostředků Evropské unie, v rámci Programu Interreg Europe. Celkové náklady projektu za celé konsorcium jsou 1 617 955,- EUR.

Bližší informace o projektu Vám poskytne Petra Smuts, tel: 466 053 920, e-mail: petra.smuts@rrapk.cz, Klára Štefančová, tel: 466 053 913, e-mail: klara.stefancova@rrapk.cz, Josef Drázský, tel: 466 053 913, e-mail: josef.drazsky@rrapk.cz.

Pardubice, 28. 7. 2020

Podívejte se na záznam setkání klíčových aktérů projektu CONDEREFF, které proběhlo dne 18. srpna 2020. Na setkání vystoupili Mgr. Petra Urbanová (MŽP) s přednáškou na téma „Stavební a demoliční odpady v ČR – aktuální legislativa“, Ing. Petr Moflár (AZS 98 s. r. o.) s přednáškou „Recyklace stavební a demoličních odpadů – zapojení obcí“, Ing. Jan Čermák, Ph.D. (ERC-TECH a. s.) s přednáškou „Nové cesty a nové příležitosti v betonářském průmyslu“ a pan Ing. Jan Pešta (ČVUT) s prezentací „Recyklujme stavby!“. Setkání proběhlo online prostřednictvím aplikace ZOOM.

Pardubice, 13. 5. 2020

Přečtěte si zpravodaje projektu CONDEREFF zpracované Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje s přispěním partnerů projektu. Ve zpravodajích naleznete informace o dění v jednotlivých zemích v oblasti stavebního a demoličního odpadu.

Pardubice, 7. 5. 2020

Přečtěte si strategické věstníky projektu CONDEREFF, zpracované Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje. Věstníky obsahují doporučení, získané poznatky a strategické informace sdílené mezi partnery projektu.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat!

  • Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.