Upravit stránku

KA 01 - Odborné stáže šité na míru

Klíčová aktivita č. 01 – Odborné stáže šité na míru

V rámci KA č. 01 je realizováno celkem 70 odborných stáží dvojího typu šitých na míru na základě žákem vyplněného dotazníku. Odborné stáže probíhají v období od 01.04.2013 – 31.12.2014 ve skupince 3 žáků, tudíž zajišťují individuální přístup a eliminaci ostychu před velkým množstvím spolužáků.

Vzdělávání žáků neprobíhá v učebnách či přednáškových sálech, ale formou exkurzí ve firmách. Žáci aktivně přijímají informace od odborných pracovníků zážitkovou formou, nikoliv způsobem, kterému jsou navyklí ze školních lavic. Stáže umožňují žákům strávit část dne ve firmě, organizaci či instituci (hostitelském subjektu), která působí na trhu práce v oblasti jeho zájmu na území PK. Žák se tak seznámí s potenciálním zaměstnavatelem a informuje se o možnostech budoucího povolání.

Žáci prostřednictvím KA č. 01 získají informace nutné nejen ke zkvalitnění své profesní přípravy, ale i teoretické a praktické dovednosti, aby se stali vhodnými kandidáty pro získání zaměstnání v dané oblasti. Hmotným výstupem KA č. 01 jsou 2 mutace tištěného sborníku odborných stáží šitých na míru , obsahující podrobný popis stáží, fotodokumentaci, zážitky a dojmy zúčastněných žáků.

4. mutace ke staženípdf1.26 MB

aktualizovaný sborník o stáže realizované v druhém roce udržitelnosti je možné stáhnout

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.