Upravit stránku

Chodím do práce v Pardubickém kraji

Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.1.28/02.0044
Realizátor projektuRegionální rozvojová agentura Pardubického kraje
Harmonogram realizace1. 4. 2013 - 31. 12. 2014

Dne 1. dubna 2013 zahájila RRA PK realizaci projektu CHODÍM DO PRÁCE V PARDUBICKÉM KRAJI podpořeného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání a spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. 

Cílem projektuje vznik inovativní spolupráce institucí počátečního vzdělávání s aktéry na trhu práce v Pardubickém kraji. Realizací projektu bude podpořena individuální profesní příprava žáků s aktivní účastí zaměstnavatelů v odborném vzdělávání. Prostřednictvím projektu se zvýší sociálně-právní znalosti a schopnosti žáků. Cílem projektu je mimo jiné i eliminování odlivu kvalifikované pracovní síly z území Pk. Projekt bude realizován za účelem motivování žáků k setrvání při volbě povolání na území Pk. Cílů projektu bude dosaženo prostřednictvím dvou klíčových aktivit popsaných výše. 

Obsahem projektu jsou dvě klíčové aktivity (dále KA) popsané níže.

Klíčová aktivita č. 01 (dále KA 1) bude realizována prostřednictvím 70 odborných stáží šitých na míru pro 210 žáků předposledních ročníků základních a středních škol Pardubického kraje (dále Pk). Cílovou skupinouKA 1 jsou žáci předposledních ročníků základních a středních škol Pk. Výstupem KA č. 1 budou webové stránky projektu (v rámci rrapk-wa282.testbrana.cz), na kterých jsou uvedeny základní informace o projektu s nabídkou zapojení do projektu, kde budou zveřejňovány zkušenosti a zážitky ze stáží. Dalším hmotným výstupem KA 1 budou dvě mutace tištěného sborníku o průběhu a vyhodnocení stáží. Nehmotným výstupem projektu budou nové typy odborných stáží pro žáky – stáž typu A (tzv. shadowing day) a stáž typu B (tzv. work observation day).

Klíčová aktivita č. 02 (dále KA 2) bude naplněna realizací celkem 40 seminářů na téma “Sociálně-právní minimum absolventa střední školy“ určených pro žáky posledních ročníků středních škol v Pk, které je seznámí s povinnostmi vyplývajícími z ukončení studia. Cílovou skupinou KA 2 jsou žáci posledních ročníků středních škol Pk. Výstupem KA č. 2 bude CD s prezentací semináře.

V rámci obou klíčových aktivit bude proškoleno celkem 1 110 žáků základních a středních škol Pk.

 Kontakt:

Pro případný zájem o zapojení se do projektu můžete využít níže uvedené kontakty:

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

  • Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.